Z důvodu vážného onemocnění JUDr. Evy Rutové advokátní kancelář nadále provozuje

Mgr. Alexandra Floriánová, advokátka

Praha 5, Holečkova 21, PSČ 150 00 

telefon: 736 238 556, 602 218 467

JUDr. Eva Rutová, advokátka

Jsem rodinný právník s dvacetiletou praxí.

Po absolvování Univerzity Karlovy v Praze jsem se věnovala nejprve pedagogické činnosti v oblasti právní vědy, posléze jsem se začala intenzivně věnovat právní praxi především v oblasti rodinného, dědického a nemovitostního práva.

Od roku 1995 jsem zapsána v České advokátní komoře. Jakožto samostatný advokát mohu zajistit svým klientům individuální a zodpovědný přístup  a svými dlouholetými zkušenostmi plnou profesionalitu.

Zajišťuji svým klientům korektní, konstruktivní a operativní přístup při řešení jejich problémů, a to především v oblasti rozvodu manželství, včetně rozvodů s mezinárodním prvkem, řešení problematiky úpravy poměrů nezletilých dětí, vypořádání společného jmění manželů i výživného, dále v oblasti dědického práva či problematiky týkající se nemovitostí jak z hlediska smluvního zabezpečení jejich převodu, tak z hlediska sporů ohledně nemovitostí, to vše s ohledem na nový občanský zákoník účinný od 1.ledna 2014.

Kontakt

Adresa
Mgr. Alexandra Floriánová, advokátka
Holečkova 21
150 00 Praha 5
Česká republika
Tel.
736 238 556
E-mail
Web

Člen České advokátní komory 

evidenční číslo 16374.