Mgr. Alexandra Floriánová, advokátka

Praha 5, Viktora Huga 359/6, PSČ 150 00 

telefon: 736 238 556, 602 218 467

Mgr. Alexandra Floriánová, advokátka

Jsem samostatná advokátka se zaměřením na občanské a obchodní právo. V těchto oblastech práva poskytuji kompletní servis, a to jak při přípravě smluvních, či společestevních podkladů, tak při zastupování ve sporech před soudy a správními úřady.

Těžiště mé činnosti představuje zejména právo rodinné,dědické, právo nemovitostí se zaměřením na společenství vlastníků jednotek, kterým poskytuji veškerý servis.

Zajišťuji svým klientům korektní, konstruktivní a operativní přístup při řešení jejich problémů, a to především v oblasti rozvodu manželství, včetně rozvodů s mezinárodním prvkem, řešení problematiky úpravy poměrů nezletilých dětí, vypořádání společného jmění manželů i výživného, dále v oblasti dědického práva či problematiky týkající se nemovitostí jak z hlediska smluvního zabezpečení jejich převodu, tak z hlediska sporů ohledně nemovitostí, to vše s ohledem na nový občanský zákoník účinný od 1.ledna 2014.

Právní služby poskytuji v českém, německém a anglickém jazyce.

Kontakt

Adresa
Mgr. Alexandra Floriánová, advokátka
Viktora Huga 359/6
150 00 Praha 5
Česká republika
Tel.
736 238 556
E-mail
Web

Člen České advokátní komory 

evidenční číslo 16374.