Nemovitosti

V rámci problematiky nemovitostí – tedy problematiky pozemků, domů, bytů, rekreačních objektů apod. – se dlouhodobě zabývám jak spornými záležitostmi, tak pomáhám klientům smluvně zabezpečit jejich požadavky ohledně všech druhů nemovitostí a ohledně všech druhů vztahů přicházejících u takovýchto nemovitostí do úvahy.

Mimo jiné jsem spoluautorkou publikace zabývající se Sousedskými právy a řeším také sousedské spory.

Pokud se jedná o sporné záležitosti, pak mohu nabídnout své dlouhodobé zkušenosti při zastupování v často velmi komplikovaných soudních sporech z vlastnických a spoluvlastnických vztahů k nemovitostem včetně problematiky vydržení, neplatnosti smluv, vrácení darů apod.

Pokud se jedná o smluvní zabezpečení právních vztahů týkajících se nemovitostí, zabývám se převody vlastnictví a spoluvlastnictví včetně kompletního právního servisu – koupě, prodej, darování, směna, dále věcnými břemeny (resp. služebnostmi), zástavním a předkupním právem, jakož i zrušením a vypořádání spoluvlastnictví – viz také samostatný oddíl majetkové vypořádání).

Samozřejmostí je zastupování v řízení před katastrálními úřady.

Součástí tohoto mého právního servisu je i ověřování pravosti podpisů na listinách, což umožňuje větší pružnost v poskytování právních služeb. V případě potřeby jsem schopna zajistit ověření podpisu i mimo prostory mé kanceláře.

Pokud to klient vyžaduje, mohu nabídnout i úschovou kupní ceny na samostatném tzv. „účtu bankovní úschovy advokáta“ a následné vyplacení této uschované kupní ceny prodávajícímu.

Možná se sami sebe ptáte, proč vůbec byste měli oslovit advokátní kancelář ohledně nemovitosti, kterou si chcete pořídit či kterou naopak předáváte darem či za úplatu další osobě, když na internetu je mnoho různých vzorů či kamarádka má k dispozici na počítači zcela zaručený univerzální vzor převodní smlouvy na jakoukoliv nemovitost. Je otázka, co vyžadujete, zda jistotu celého převodu, či se smíříte s riskantním podnikem, který může velmi nepříjemně ovlivnit v dalších letech život Váš i Vašich blízkých.

Kdo vyžaduje skutečnou jistotu celého převodu, měl by zvolit kompletní zpracování převodní smlouvy na nemovitosti právníkem, tedy advokátem či notářem. Domnívám se, že já jakožto advokát s dlouholetými zkušenostmi nabízím právní kvalitu, jistotu a garanci i po vkladu do katastru – smlouvy kompletně zpracovávám a ručím za ně. Internet je plný vzorů smluv na převody nemovitostí, za něž sice nezaplatíte buď vůbec nic, anebo jen symbolickou cenu, ale na druhou stranu buď za ně není ručeno vůbec, anebo jen omezeně, tedy za vzor jako takový, ale již nikoliv za výsledek po nesprávném doplnění nebo za jeho nesprávné použití pro konkrétní situaci. V praxi jsou tyto záležitosti přitom bohužel opakovaně podceňovány.

Samozřejmě nabízím také kontrolu a úpravu již hotových smluv. Pokud máte již návrh kupní smlouvy předložený druhou smluvní stranou nebo realitní kanceláří, tak vám ji mohu zkontrolovat, upozornit na rizika a upravit ustanovení, která vás budou lépe chránit. Ani převod prostřednictvím realitní kanceláře totiž nemusí bez Vaší kontroly zajišťovat bezproblémový průběh převodu. Za platnost a právní kvalitu převodní smlouvy na nemovitosti neručí ani realitní, znalecká či geodetická kancelář, ani jiný podobný subjekt či osoba, byť by s takovými smlouvami měli zkušenosti.

Pokud realitní kancelář převodní smlouvu předkládá v rámci zprostředkovávaného obchodu, mělo by vás rozhodně zajímat, zda smlouvu připravoval advokát nebo makléř (makléř je obchodník s nemovitostmi, bohužel v rámci českého trhu a právního řádu bez jakékoliv povinné kvalifikace či požadavků na jeho vzdělání). Rozhodně se také s ohledem na hodnotu nemovitostí vyplatí si nechat smlouvu, když již ne zpracovat, tak alespoň projít a případně zrevidovat svým zvoleným právním zástupcem.

Kontakt

Mgr. Alexandra Floriánová, advokátka

Štefánikova 75
150 00 Praha 5
Česká republika

736 238 556, 602 218 467
florianova@akflorianova.cz

ev. číslo ČAK 16374
IČO: 04191439

Máte zájem o právní služby? Napište mi.