Informace pro spotřebitele

Informace pro spotřebitele o alternativním řešení sporů:
V případě, že by došlo při poskytování právních služeb ke sporu mezi advokátkou a jejím klientem, který je spotřebitelem, tedy zjednodušeně řečeno fyzickou osobou nepodnikatelem, má klient v souladu s ust. § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek v tomto zákoně stanovených oprávnění obrátit se za účelem mimosoudního vyřešení takového sporu na Českou advokátní komoru, která byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě uvedeného zákona o ochraně spotřebitele). Webová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Informace o oprávnění ukončit smlouvu o poskytování právních služeb:
Na základě § 20 odst. 4 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, je klient oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu.

Kontakt

Mgr. Alexandra Floriánová, advokátka

Štefánikova 75
150 00 Praha 5
Česká republika

736 238 556, 602 218 467
florianova@akflorianova.cz

ev. číslo ČAK 16374
IČO: 04191439

Máte zájem o právní služby? Napište mi.