Advokátní kancelář poskytuje široké spektrum služeb jak pro společenství vlastníků jednotek tak i vlastníkům jednotek, kteří jsou členy SVJ. 

Jedná se zejména o zastupování vlastníků na shromáždění, organizace shromáždění vlastníků jednotek, včetně zajištění veškerého souvisejícího servisu, přípravy podkladů, sepisu smluvní dokuementace a zastupování ve sporech.

Vykonáváme veškerou právní agendu a zajišťujeme kompletní servis s ohledem na uzavírané smlouvy, spory a jiné potřeby, které jsou s řízením družstva či SVJ nedílně spojeny. Vše pro Vás můžeme připravit tak, aby byly splněny veškeré zákonné požadavky (např. organizace členských schůzí apod.) a v souladu s platnou legislativou. 

Mezi naše služby dále patří:

– založení společenství vlastníků jednotek (SVJ)

– sepsání a změny stanov

– změny v rejstříku společenství

– sepsání a změny prohlášení vlastníka

– vymáhání pohledávek SVJ

– příprava žaloby na neplatnost usnesení SVJ