Výživné – alimenty

Rodiče mají povinnost živit své dítě, jestliže není schopno se živit samo. Nezáleží na tom, zda takovéto dítě je ještě nezletilé, či zda dosáhlo již věku 18 let. Pokud si rodič neplní dobrovolně a v adekvátní výši svoji vyživovací povinnost k dítěti, je třeba tuto situaci řešit! Zamyslete se i nad zvýšením výživného (alimentů) pro Vaše dítě.

Vaše dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů a stává se velmi často, že výživné bylo určeno před mnoha lety a placeno ve výši, která v žádném případě neodráží ani aktuální potřeby dítěte, ani aktuální majetkovou a výdělkovou situaci jeho rodičů.

Jelikož je třeba se v případě určení i zvýšení výživného obrátit na soud, ráda Vám s touto životní situací pomohu, ať již je Vaše dítě nezletilé či již plnoleté, vždyť vyživovací povinnost rodičů nekončí dosažením určitého věku dítěte, ale až jeho ekonomickou samostatností, která v současné době často nastává velmi pozdě. Výživné na děti lze přiznat i tři roky zpětně, totéž platí i u zvýšení výživného na děti.

Podmínky, za nichž lze výživné přiznat, resp. zvýšit, určuje od 1.ledna 2014 nový občanský zákoník (dříve zákon o rodině), ale samotná výše výživného, resp. jeho zvýšení, je věcí zaběhnuté praxe a zvyklostí soudů, tudíž Vám mohu nejen poradit, jak vysoké výživné můžete požadovat, ale mohu Vám i pomoci takové výživné, resp. jeho zvýšení vymoci.

Jelikož nejen děti, ale často i manželky jsou odkázány na finanční zabezpečení svého ekonomicky silnějšího partnera, v případě, že manžel si neplní svoji vyživovací povinnost ke své partnerce, i v tomto případě pomoc advokáta může vymoci adekvátní výživné pro manželku, případně po rozvodu pro rozvedenou manželku.

Na výživné pro sebe ( tedy nejen pro dítě) mají také právo od otce svého dítěte neprovdané matky – i zde často v případě rozpadu partnerství si otec dítěte vůči své bývalé partnerce neplní ani základní vyživovací povinnost, nepodílí se také na nákladech spojených s těhotenstvím a porodem, proto byste i zde měla uvažovat, zda není na místě tuto situaci řešit a vyhledat pomoc odborníka.

Kontakt

Mgr. Alexandra Floriánová, advokátka

Štefánikova 75
150 00 Praha 5
Česká republika

736 238 556, 602 218 467
florianova@akflorianova.cz

ev. číslo ČAK 16374
IČO: 04191439

Máte zájem o právní služby? Napište mi.