Právní služby online

V nekomplikovaných případech nabízí naše advokátní kancelář svým klientům i možnost vypracování smluv či podání on-line, tedy bez toho, abyste museli navštívit naši kancelář osobně.

V případě potřeby vypracování jednoduché smlouvy či podání zašlete na emailovou adresu – florianova@akflorianova.cz požadavek na vypracování či kontrolu smlouvy či podání.

Na základě tohoto požadavku Vám obratem zašleme žádost o doplnění potřebných údajů či dodatečných informací včetně potvrzení cenny takové právní služby.

Vyhotovenou smlouvu či podání následně Vám ve sjednané lhůtě zašleme podle dohody v tištěné či elektronické podobě s instrukcemi, jak je třeba se smlouvou či podáním dále naložit.

Odměna za poskytnutou právní služby online je stejně jako v případě osobního kontaktu sjednána na základě dohody s klientem před poskytnutím právní služby.

Kontrola smluv
Nejste si jisti, zda smlouva, kterou Vám protistrana zaslala, splňuje všechny formální předpoklady pro její platnost? Ráda Vám ji online zkontroluji za paušální částku 500,– Kč za stranu textu.

Kupní smlouva na nemovitost včetně návrhu na vklad
Za paušální částku 5.000,– Kč pro Vás sepíši kupní smlouvu online včetně návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Stačí pouze vytisknout a podat na katastr. Advokátní úschova kupní ceny není součástí této služby, ale i tu pro Vás můžeme zajistit.

Darovací smlouva na nemovitost včetně návrhu na vklad
Připravím pro Vás profesionálně zpracovanou darovací smlouvu online včetně návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí za paušální částku 3.000,– Kč. Stačí pouze vytisknout a podat na katastr.

Výzva dlužníkovi
Máte pohledávku a dlužník Vám nezaplatil? Za paušální částku 1.500,– Kč pro Vás sepíši a odešlu dlužníkovi předžalobní upomínku.

Darovací smlouva na nemovitost se zřízením služebnosti  doživotního bezplatného užívání včetně návrhu na vklad
Rozhodli jste se svým potomkům darovat nemovitost, ale zároveň chcete mít zajištěné její doživotní bezplatné užívání? Za paušální částku 5.000,– Kč pro Vás sepíši darovací smlouvu s ujednáním o služebnosti včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Stačí pouze vytisknout a podat na katastr.

Pokud si nejste jisti, zda Váš dotaz spadá do některé z výše uvedených kategorií, prosím, kontaktujte nás a vše společně zkonzultujeme a domluvíme se na dalším postupu.

Kontakt

Mgr. Alexandra Floriánová, advokátka

Štefánikova 75
150 00 Praha 5
Česká republika

736 238 556, 602 218 467
florianova@akflorianova.cz

ev. číslo ČAK 16374
IČO: 04191439

Máte zájem o právní služby? Napište mi.