Rozvod manželství

Rozvod manželství bývá velmi psychicky náročný, jedná se o jednu z nejvíce stresujících situacích v životě, která Vás může potkat. Často potřebujete něčí pomoc, radu a podporu. Pokud se rozhodujete, či jste se již rozhodli pro ukončení manželství rozvodem, či se tak rozhodl Váš životní partner, pak Vás čeká soudní řízení, protože jen místně a věcně příslušný soud může manželství rozvést. Mohu Vám vysvětlit, co Vás čeká, jaké nároky na Vás soud bude klást, a mohu Vám nejen poskytnout potřebné informace, ale i provést celým procesem.

Rozvod manželství v České republice je možný dvěma způsoby:

  1. ROZVOD SPORNÝ – se zjišťováním příčin rozvratu manželství
  2. ROZVOD NESPORNÝ (smluvní) – bez zjišťování příčin rozvratu manželství

V prvním případě soud manželství rozvede pouze tehdy, pokud je manželství natolik hluboce a trvale a nenapravitelně rozvráceno, že nelze očekávat jeho obnovení. Je na navrhovateli (žalobci), aby tento rozvrat prokázal, což často nebývá ani příjemné, ani snadné.

Rozvod bez zjišťování příčin rozvratu manželství, tedy druhá možnost rozvodu v českém právním řádu, se často označuje jako rozvod dohodou či smluvní rozvod. Ke smluvnímu rozvodu je možné přistoupit, pakliže jsou splněny zákonem požadované podmínky.

U takovéhoto „smluvního rozvodu“ si manželé musí předem dohodnout na rozdělení majetku, na výživném, na způsobu, jakým bude pečováno o nezletilé děti, a v neposlední řadě musí splnit všechny formální požadavky – mimo jiné je podmínkou takového postupu skutečnost, že spolu manželé alespoň půl roku nežijí a jejich manželství trvá nejméně jeden rok.

I podle nového občanského zákoníku je třeba, aby se k návrhu na „smluvní rozvod“ jednoho z manželů přidal i druhý manžel, jinými slovy: pokud se chcete rozvést bezkonfliktně a „neprat špinavé prádlo“ před soudem (tj. neprokazovat příčiny rozvratu manželství), je nutné, aby jste předložili rozvodovému soudu písemnou – platně uzavřenou a všem náležitostem vyhovující – dohodu obou manželů o vypořádání společného majetku, o bydlení manželů po rozvodu, jakož i dohodu o péči o Vaše děti včetně výše alimentů .

Z výše uvedeného plyne, že k rozvodu Vašeho manželství vede relativně dlouhá cesta – někdy snazší a kratší, někdy těžší a delší, zvláště pokud jsou v manželství nezletilé děti, protože před samotným rozvodem manželství je třeba poměry nezletilých dětí pro dobu po rozvodu upravit – viz samostatný odkaz děti a právo. Rozvedeni jste až v okamžiku, kdy máte v rukou písemné vyhotovení rozsudku soudu o rozvodu Vašeho manželství a toto rozhodnutí je v právní moci (tj. mimo jiné se nelze proti němu již odvolat).

Pokud jste se nerozvedli tzv. smluvně, tedy pokud jste neuzavřeli ještě před rozvodem dohodu o vypořádání Vašeho společného majetku, pak po takovémto zániku manželství, tedy po rozvodu, je teprve třeba vyřešit materiální otázky spojené s rozvodem – viz samostatný odkaz majetkové vypořádání.

Pro úplnost je třeba říci, že rozvedená manželka (případně manžel) může po rozvodu manželství přijmout zpět své dřívější příjmení, a to až do šesti měsíců po rozvodu – do 31.12.2013 dle původního zákona o rodině č.94/1963 Sb. byla úprava příjmení možná nejpozději pouze do jednoho měsíce od ukončení manželství.

Kontakt

Mgr. Alexandra Floriánová, advokátka

Štefánikova 75
150 00 Praha 5
Česká republika

736 238 556, 602 218 467
florianova@akflorianova.cz

ev. číslo ČAK 16374
IČO: 04191439

Máte zájem o právní služby? Napište mi.